2008 yil Prezidium yig'ilishlarining ish rejasi | O'zbekiston radiotexnika, elektronika va aloqa ilmiy-texnika jamiyati

2008 yil Prezidium yig'ilishlarining ish rejasi

2008 yil Prezidium yig'ilishlarining ish rejasi